Ettevõttest

Minu nimi on Inna Sidoruk ja ma olen ettevõtte Lõhnaturundus OÜ asutaja.

Minu eesmärgiks on pakkuda personaalseid lõhna-ja muusikalahendusi ja huviringe, kasutades looduslikke lõhnaaineid, mis loovad elu- või töökeskonnas viibimisel sobiliku atmosfääri ja suurendavad heaolutunnet.

Muusika ja koolituse valdkonnas olen tegutsenud 10 aastat. 2009. aastal lõpetasin kutsekeskharidusõpingud Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis ja olen ennast pidevalt täiendanud.

2015. aasta kevadel lõpetasin magistriõpingud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise erialal. Spetsialiseerusin ettevõtluse õpetamisele. Sellel erialal valmis magistritöö teemal Lõhnaturunduse kasutamise võimalused kahe ettevõtte näitel.

2016. aasta kevadel lõpetasin magistriõpingud Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas koolieelse pedagoogi erialal. Kirjutasin magistritöö teemal 6-7-aastaste laste arusaamad reklaamist ja väärtushinnangud. Lisaks olen uurinud reklaamisemiootikat trükireklaamis kahe Eesti reklaamiagentuuri näitel.

Aroomidel on teatud koht minu elus alati olnud – lõhnad inspireerivad!  Olen tutvunud aroomiteraapiaga ning huvi erinevate eeterlike õlide ning nende koostoime ja mõju vastu on aastatega kasvanud. Olen Eesti Lõhnaspetsialistide Liidu asutaja ja Eesti Aroomteraapia Ühingu liige. Aroomteraapia ja lõhnade rolli uurimine inimeste elus on minu kirg. Kuna lõhnaturundus on nii uus temaatika Eesti turundusmaastikul ja arenemisvõimalused laia piirdealaga, siis on minul plaan panustada turunduse arendamisse ja siduda end antud alaga pikemaks.

Manipulatsioon?

Minu käest on palju küsitud, kuidas suhtun sellesse, et lõhnaturundust peetakse manipulatiivseks ja tarbijaid eksitavaks turundusvõtteks. Soovi korral võib muidugi kogu turundustegevust kaudselt manipuleerimiseks pidada, kuid ilma turunduseta on tänapäeva tihedas konkurentsis ettevõtetel pea võimatu läbi lüüa ning kindlasti annab lõhnaturundus ettevõtjatele ühe nutika turundusvõimaluse juurde.

Lõhnaturunduse puhul on oluline, kuidas see tarbijateni tuuakse. Kindlasti võib see olla eksitav, kui ei osata nimetatud turundusmeetodit praktikas õigesti rakendada. Selleks tuleb arvestada mitmete teguritega, mis välistavad tarbijate eksitamise ohu tekkimist. Kauba turundamisel tuleb kindlasti arvestada heade kaubandustavadega, mis on ka tarbijakaitse seaduses sätestatud.

Lõhnaturundus on Eestis alles lapsekingades

Muusikaturundus oli Eestis veel kümme aastat tagasi sama algelisel tasemel, kus praegu on lõhnaturundus. Kauplustes mängitava muusika on inimesed aastatega aktsepteerinud ning ilma selleta ei kujuta enam poe atmosfääri ette. Kindlasti usun ma sellesse, et lõhnaturundusel on Eestis tulevikku. Minu arvates on lõhnaturunduse puhul tegemist valdkonnaga, millesse ei tasu eelarvamustega suhtuda ega lõhnade kasutamist karta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *