Virtuaalsed lõhnapaketid

Lugupeetud ettevõtte esindaja

Lõhnakas OÜ-l on hea meel pakkuda teile ainulaadset ja meeldejäävat virtuaalset täiendust meeskonna koolitustele, mis sobib hästi nii suvepäevade kui ka teiste oluliste ürituste ja sündmuste tähistamise programmi:

 1. „Virtuaalne lõhnakunst“ – sessioonid kokku lepitud pikkusega (15-20 min), kus iga osaleja (1-4 osalejat, võimalik ka individuaalne lähenemine) puutub kokku lõhnade abil oma fantaasia/sisemaailmaga. Kulleri kaudu jõuab vajalike tarvikutega pakike iga osalejani. Taimede lõhnad aitavad inimesel „toituda“ looduse energiast, ületada väsimust, stressi, haiguste tagajärgi, taastada jõudu. Nägemis-, kuulmis-, kompimis- ja maitsmismeeltel on märkimisväärne mõju inimese käitumisele, kuid uuringud näitavad, et lõhnameelel on oluliselt suurem mõju inimese taju, emotsioonide, arvamuste ja käitumise kujundamisele. Lõhnataju on kõige tugevam inimese meeleorgan, mida ei ole võimalik välja lülitada. Inimese hingamine on lakkamatu – inimene hingab päevas mitukümmend tuhat korda. Sealjuures puutuvad inimesed iga päev kokku aroomidega, mis suudavad mõjutada nende emotsioone, tujusid ja seeläbi ka käitumist. Lõhnad mõjutavad tundeid, meeleolu, füüsilist ja psüühilist aktiivsust. Ajus olev lõhnaaistingu keskus on ka meie mälu ja mälestuste keskus, lõhnad äratavad meis tundeid, mälestusi ja fantaasiaid. Seda enam, et haistmismeel on otseselt seotud inimese limbilise süsteemiga ehk nende ajukeskustega, mis vastutavad emotsioonide töötlemise ja mälestuste esile kutsumise eest. Iga osaleja saab isikliku kogemuse lõhnade mõjust ja teadmised kõikvõimsast lõhnameelest.
 2. Pakett „Virtuaalne lõhnaviktoriin” – lõhnade äraarvamismäng. Kulleri kaudu jõuab iga osaleja kätte vajalike tarvikutega salapärane pakike, mida asutakse lõhnaspetsialisti juhendamisel nuusutama ja vastavat ankeeti täitma, kuhu peab kõik esindatud lõhnad kirja panema võimalikult täpselt (arvesse läheb ka lõhna olemust kirjeldav märksõna kui ei osata konkreetset lõhna tuvastada). Võimalikult täpselt arvanud osaleja/meeskond saab lõhnava auhinna.
 3. Pakett „Virtuaalne lõhnacatering” meelelahutuslik programm, kus iga osaleja saab õhtu jooksul või täpsemalt kokku lepitud aja jooksul unikaalse võimaluse end parfümeerina tunda ja valmistada iseendale meelepärast isiklikku parfüümi. Kulleri kaudu jõuab iga osaleja kätte lõhna loomiseks vajalike tarvikutega pakike.  Parfüümi valmistamise jooksul saab osaleja lõhnaspetsialistilt teadmisi lõhnademaailmast üldiselt ja lõhnade valmistamisest detailsemalt. Lõpptulemusena saab osaleja kingituseks spetsiaalselt pakendatud pudelis 10 ml enda valmistatud lõhna.
 4. Pakett „Virtuaalne lõhnateambuildingannab erilise võimaluse õppida lähemalt tundma oma ettevõtte/meeskonna kaaslasi. Kulleri kaudu jõuab vajalike tarvikutega pakike iga osalejani. Suurepärane võimalus kollektiivi ühtlustamiseks. Innovaatilised ühtse meeskonna loomise harjutused aitavad muuta meeskonna kaaslaste omavahelise suhtlemise efektiivsemaks ning parendada rollide jaotumist meeskonna/ettevõtte töös. Praktilise virtuaalse grupitöö käigus keskendume innovaatilise mõtlemise ja loova lähenemise arendamisele probleemide lahendamisel püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Otsime vastuseid küsimustele:
  1. Milline on lõhna roll organisatsiooni elus?
  2. Millist rolli mängib lõhn töökohas?
  3. Kuidas saaksime uurida organisatsioone haistmisruumidena?
  4. Milliseid loovmeetodeid saab kasutada haistmisoskuste tuvastamiseks?

   Koolituse käigus:
   1) ühendame inimesi, kes töötavad koos ühe probleemi lahendamise kallal;
   2) suurendame liikmete omavahelist usaldust;
   3) parendame mikrokliimat;
   4) tõstame ettevõtte/meeskonna vaimu üldiselt;
   5) arendame nii meeskonna kui ka selle liikmete enesekindlust.

Koolitusi viime läbi nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Pakettide hinnad sõltuvad gruppide suurusest, läbiviimise ajast (päevane vs õhtune aeg), keelest, materjalikulust ning vajalike materjalide ettevalmistamisest.

Lisaks pakume praktilisi online seminare teemadel:
Lõhnade evolutsioon;
Julge eristuda;
Kuidas meie nina töötab?

Täiendavaks infoks pöörduge: info@lohnakas.ee