uudised

Lõhnaturunduse kasutamise võimalused

Lühiülevaade Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas kaitstud magistritööst lõhnaturundusest

Magistritöö „Lõhnaturunduse kasutamise võimalused kahe ettevõtte näitel“ on lõhnaturunduse valdkonnas esimene eestikeelne teaduslik käsitlus. Teadaolevalt ei ole selleteemalisi uuringuid Eestis varem ka läbi viidud. Töö muudab unikaalseks konkreetse toote lõhna mõju uurimine selle toote kaaskaupade müügile, mis suurendab tugevalt lisaks teoreetilisele poolele ka lõputöö praktilist väärtust. Lõhnaturundus on uuenduslik valdkond, mille uurimine kogu maailmas on alles arengujärgus, ja seetõttu on äärmiselt oluline, et on alus pandud valdkonna eestikeelsele teaduskäsitlusele.

Minu magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada lõhnaturunduse kasutamise võimalused tarbija ostuotsuse kujundamisel. Võimalusi on mitmeid erinevaid nii kasutamise eesmärkidest kui ka vahenditest lähtuvalt. Lühidalt võin läbiviidud lõhnauuringute tulemuste põhjal väita, et lõhnal võib teatud mõju inimese ostuotsuse kujunemisele olla. Siinkohal on oluline teada, et lõhn ei pane inimest kauplusest soetama seda, mida ta muidu ei oleks soovinud või tahtnud soetada. Vastupidist ei ole suudetud seni tõestada.

Tartu Sõbra Prisma ja ETK

Mina viisin koostöös Tartu Sõbra Prisma ja Eesti Tarbijateühistute Keskühistuga (ETK) läbi kaks lõhnaeksperimenti. Mõlemad ettevõtted olid katsetest huvitatud, kuna nende jaoks oli see midagi uut ja sellisel kujul katsetamata. Katse läbiviimise ajal suhtlesin poes ka klientidega ning ka nemad olid positiivselt meelestatud.

Tartu Sõbra Prismas uurisin, milline võiks olla kohvi lõhna mõju kohvi kaaskaupade (küpsised ja saiakesed) müügile. Küpsetiste ja küpsiste müük suurenes vastavalt 4,4% ja 11,7%. Tallinna Raudalu Konsumis katsetasime šokolaadi ning õunakoogi lõhna. Šokolaadi lõhna ajal suurenes šokolaadi tavamüük 3,9% ning kampaania müük 8,3%, kokku suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga šokolaadi müük 5,4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *